BEHANDELING

De behandeling van de kinderen is op maat gesneden. Afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin uw kind zich bevindt, de hulpvraag van uw kind en de beste ingang bij uw kind worden er verschillende technieken ingezet.

Zo wordt er gebruik gemaakt van beeldende of kunstzinnige therapie, verhalen, lichaamsgerichte therapie, speltherapie, ACT-therapie, voice dialogue en meditaties en visualisaties. Deze vormen van therapie worden eclectisch toegepast ten dienste van het proces. In het volgende deel worden de afzonderlijke therapievormen beschreven. In de praktijk worden de verschillende therapievormen door elkaar heen toegepast, afhankelijk van de vraag en de beste ingang bij uw kind.

Beeldende/kunstzinnige therapie

Beelden vertellen een verhaal en verschaffen diep inzicht in de innerlijke wereld van een kind. Via de beeldentaal kunnen zij uitging geven aan hun diepste ervaringen en gevoelens op een non-verbale manier. Het verbeelden van de innerlijke belevingswereld brengt een kind direct naar de kern van zijn probleem en zijn ware verhaal. Het helpt het onbewuste naar het bewuste te brengen. Een beeld zegt meer dan duizend woorden bij elkaar.

De kinderen gaan schilderen tekenen en boetseren. Bij een kind dat bijvoorbeeld erg ‘in zijn hoofd zit’ is het bezig zijn met deze manieren van werken meestal al een hele stap. Vaak komen er direct onzekerheden om de hoek kijken. Opmerkingen als, ‘ik kan niet tekenen hoor!’, zijn eerder regel dan uitzondering. Hierin wordt al zichtbaar hoe zij gewend zijn te leven en zich te richten naar de verwachtingen van hun omgeving of hun innerlijke verwachtingen. Hoe hun zelfbeeld en vertrouwen wordt bepaald door het beeld dat anderen van hen hebben. En hoe zij zichzelf beoordelen.

Met het inzetten van beeldende of kunstzinnige therapie werken we direct aan:
Het versterken van het zelfvertrouwen, veiligheid, jezelf openen, het onbewuste bewust maken, het versterken van de innerlijke kracht. Daarnaast wordt het zelfinzicht vergroot, de sterke en zwakke kanten en de cognitieve gedachtepatronen komen in beeld, er komt ruimte om in contact te komen met je gevoel en dit naar buiten te brengen. 

In de therapie bestaat er geen goed of fout. Alles is ok. Je mag jezelf laten zien en er helemaal zijn.
Bij kinderen brengt dit vaak rust en langzaam leren ze dat ze zich kunnen uiten zonder dat daar een oordeel over wordt geveld.

Verhalen

Naar aanleiding van een beeld of tekening dat een kind heeft worden verhalen verteld of uitgespeeld.  Soms ben ik degene die een verhaal maakt voor het kind, vaak ook schrijft of vertelt het kind zelf een verhaal. De verhalen die ontstaan zitten vol thema’s die het kind bezig houden. Thema’s als bevrijding, verbinding, moed, kracht angst verdriet, blijdschap zijn terug te vinden in het verhaal dat een kind vertelt.

Het werken met helende verhalen is voor mij een van de krachtigste manieren van werken. Tijdens de therapie gaan we helende aspecten toevoegen aan deze verhalen. Zo wordt het verhaal herschreven en herbeleefd. Door de figuren en de beleving van het verhaal terug te koppelen naar sensaties in het lichaam, ontstaat er een nieuw bewustzijn. Duidelijk wordt waar de kracht en waar de zwakte wordt ervaren. Wat dit veroorzaakt heeft en wat er nodig is om te groeien en een verandering te bewerkstelligen.

Speltherapie

Vooral met hele jonge kinderen wordt in de praktijk veel gespeeld. In een veilige ruimte kunnen zij hun zorgen en gevoelens uitspelen. Door aan het spel nieuwe elementen toe te voegen kan het kind oefenen met het uiten van gevoelens, het oefenen van nieuwe vaardigheden en zo werken aan het gevoel van welbevinden.

Er wordt hierbij gebruik gemaakt van rollenspellen, wereldmateriaal, muziekinstrumenten, teken en knutselmateriaal, enzovoort.

Lichaamsgerichte en energetische therapie

Ons lichaam geeft ons alle informatie die we nodig hebben om te weten hoe het met ons gaat. Uitspraken als: dat gaat mij aan het hart, het ligt mij zwaar op de maag, het voelt als een juk op mijn schouders, enzovoort, laten zien welke belasting op welke plek in het lichaam voelbaar is.

In de huidige tijd waarin we het allemaal druk hebben, de omgeving van de kinderen veelal cognitief en prestatiegericht is ingericht en veel activiteiten plaatsvinden achter beeldschermen, ligt de verbinding met ons lichaam onder druk. Uit verbinding met het lichaam is het lastig om je gevoel te herkennen,  te weten waar je grenzen liggen, te voelen wat je nodig hebt enzovoort.

Het lichaam heeft een fantastisch geheugen. Alle ervaringen worden opgeslagen op celniveau. Positief en negatief. In nieuwe situaties reageren we vanuit dat geheugen op celniveau. Via het lichaam en energetische processen maken we in behandeling contact met herinneringen opgeslagen in het lichaam. Deze herinneringen worden gevoeld, beschreven en vaak ook vormgegeven. Op deze manier komt er bewustwording op gang en kan een blokkade opgeheven worden.

Voice dialogue

Met voice dialogue brengen we de interactie tussen onze subpersoonlijkheden op gang. Een subpersoonlijkheid is bijvoorbeeld onze innerlijke criticus die ons aanspoort goed na te denken voordat we iets ondernemen of oordelen velt over het werk dat wij doen. Zo hebben we ook een perfectionist, een behager, een drammer, enzovoort. Het zijn allemaal deelaspecten van onszelf. Wanneer een van deze subpersoonlijkheden teveel de boventoon voert in onze innerlijke dialoog, kan dit leiden tot problemen met onze omgeving, met onszelf, of in onze ontwikkeling.

Door middel van het inzetten van voice dialogue worden de kinderen zich bewust van hun innerlijke dialoog. Ze leren deze subpersoonlijkheden te omarmen, te zien wat ze voor hen betekenen, hun zon en schaduwzijde. Vaak maken de kinderen beelden van deze persoonlijkheden en zetten ze in de ruimte neer. Dan gaan ze de persoonlijkheden voelen en met ze in gesprek. De kinderen gaan ze ervaren en integreren en worden zich bewust van het effect op hun gedrag en handelen.

ACT Therapie

Acceptance and Commitment Therapy is een vorm van positieve psychologie, die niet kijkt naar de klachten, maar meer naar de vaardigheden die kinderen willen verbeteren. Het is een verzameling van verschillende moderne technieken die tot doel hebben om de psychologische flexibiliteit van kinderen te vergroten.