OVER MIJZELF

Mijn hele leven ben ik al gefascineerd door kinderen, muziek en kunst. Als kind heb ik uren geluisterd naar verhalen van mensen, gekeken naar gedrag en meer gezien en begrepen dan mensen lieten zien of horen. Ik hoorde en zag achter het verhaal dat werd verteld, het ware verhaal. Ik dacht altijd dat iedereen dat zag en wist, maar gedurende mijn leven ontdekte ik dat deze eigenschap niet iedereen gegeven is en daarmee kreeg ik zicht op mezelf en mijn vermogen om mensen te begeleiden.

Tijdens en na de PABO, mijn studie Orthopedagogiek en vele andere opleidingen, ben ik mij bezig gaan houden met het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling. Parallel aan mijn studies heb ik mij intensief bezig gehouden met muziek en later ook met beeldende kunst. Gedurende mijn eigen reis en mijn werkzame leven ben ik mij gaan verdiepen in hoogsensitiveit en hoogbegaafdheid. Het begeleiden van veel kinderen en ouders met deze kenmerken, het onderzoeken van deze eigenschappen en leren leven met deze eigenschappen in mijzelf heeft een specialisme op dit gebied gebracht.

In 2007 ben ik mijn eigen praktijk begonnen als creatief orthopedagoog. Door deze stap te zetten heb ik mijzelf het cadeau gegeven mijn eigen energie en intuitie te kunnen volgen, baas te zijn over mijn eigen agenda en dat levert mij een gebalanceerd leven op, met ruimte voor alles wat mij dierbaar is.

Ik heb mijn werk losgekoppeld van verzekeraars en organisaties omdat ik de kinderen wil volgen, maatwerk wil leveren en de tijd wil nemen voor iedereen. Kwaliteit wint het altijd van kwantiteit.

Ik ervaar het als een voorrecht dat ik kinderen, ouders en scholen mag begeleiden tijdens vaak kwetsbare tijden in hun leven. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen.