ONDERZOEK

Om de begeleiding zo goed mogelijk aan te kunnen laten sluiten op de vraag van uw kind, kan het soms helpend zijn om psychologisch onderzoek in te zetten . Door de inzichten verkregen uit een dergelijk onderzoek kan de begeleiding nog beter op maat worden gesneden.

Samen met de ouders worden onderzoeksvragen geformuleerd. Op basis van deze vragen wordt bepaald welke onderzoeksmiddelen ingezet zullen worden.
De onderzoeksgegevens vormen een beschrijving van uw kind waarin de behoeften van uw kind en adviezen worden gegeven voor thuis en/of op school.

Een onderzoek kan worden ingezet om inzicht te krijgen in

  • Intelligentieprofiel
  • Leermoeilijkheden
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Persoonlijkheid
  • Concentratie/aandachtsregulatie