OUDERS

Wanneer een kind wordt aangemeld voor begeleiding, is er in de  meeste situaties ook sprake van vragen op het gebied van de opvoeding en interacties thuis. Gedurende het traject dat een kind bewandelt zijn er regelmatig tussentijdse gesprekken met ouders. Hierin wordt het beeld en de behoeften van het kind geschetst en wordt gekeken wat ouders kunnen bijdrage aan de ondersteuning van een kind.
Het komt meer dan eens voor dat er parallel of in het verlengde van een traject een ouderbegeleidingstraject wordt gestart. Waarin er intensiever wordt gekeken naar het gezinssysteem en de interacties onderling.