REFERENTIES

‘In een open en vertrouwde sfeer, kreeg ik mezelf weer in de aandacht en kwam terug bij mezelf zodat ik weer eerst naar mezelf kan luisteren en mijzelf aandacht geven. Het heeft me geholpen rust te vinden in de zoektocht waar ik me in bevind. En ook heb ik van een afstand het probleem op mijn werk kunnen ervaren en bekijken, zodat ik goede besluiten heb kunnen nemen voor mijzelf voor de toekomst.

De houding van Petra voelt vertrouwt en ze gaf mij het gevoel dat wat er ook uit komt, het altijd goed is. Dat je oké bent zoals je bent en wat je doet.

Een mooie afwisseling tussen gesprekken en creatieve oefeningen om mezelf terug te vinden en rust te vinden in deze hectische maatschappij.’

Yvonne, leerkracht basisonderwijs, 38

‘Wij zijn erg blij dat Petra ons geholpen heeft met onze zoon van 9 jaar. Hij zat niet goed in zijn vel, reageerde overgevoelig wist vaak zelf niet wat hij met zichzelf aan moest en voelde zich erg verantwoordelijk voor anderen. We waren bang dat hij depressief zou worden.

Toen hij door Petra gecoacht werd, was dit na 2 sessies al merkbaar, beter in zijn vel, vrolijkheid kwam terug.

Van Petra hebben we handvaten gekregen om onze hoog- sensitieve zoon te begeleiden. Hier hebben wij heel veel van geleerd. Het hele gezin verandert er in mee in positieve zin.Petra kan op een prettige manier feedback geven waar aan gewerkt moet worden zonder dat je je aangevallen voelt.

Nu zijn we een jaar verder en hebben we een zoon die het heel goed doet op school, goed in zijn vel zit, vrolijk en lief, geniet van het leven en gewoon kind kan zijn. We moeten allert blijven opdat hij zijn eigen grenzen aanhoudt, maar omdat hij dat nu van ons accepteert en dit begrijpt, wordt het voor iedereen een stuk makkelijker.’

Mathilde, moeder van Stan 9 jaar

‘Onze zoon zit op de middelbare school en heeft zich ontwikkeld tot een evenwichtiger persoontje. Hij gaat goed om met teleurstellingen en stress en we hebben geen ontploffingen van zijn kant meer gehad.’

‘Mijn kind heeft meer zelfvertrouwen gekregen, hij is opener in het bespreekbaar maken van zijn behoeften. Grove en fijne motoriek is verbeterd en er is sprake van een reductie van zijn driftbuien met 95%.’

‘Ik ben met mijn dochter R. langs geweest. Zij was een verlegen meisje en heeft zich ontwikkeld. Nu is het een meisje die zelfvertrouwen heeft en iets durft te doen.
Ik ben blij als moeder dat ik de stap heb genomen en dat zij nu een totaal ander kind is geworden. R. is weer vrolijk en dat is belangrijk’

‘De veranderingen zijn subtiel, L. is zich meer bewust van de drukte in haar hoofd en kan het herkennen. Wij als ouders hebben meer begrip voor haar en een soort ‘gebruiksaanwijzing’

‘Wij als ouder weten nu veel beter hoe ons kind in elkaar zit en waarom zij op een bepaalde manier reageert’

‘E bleek erg in haar hoofd te zitten. Na verloop van tijd werd ze rustiger. Ook gebruikte ze bepaalde technieken die ze bij Petra geleerd had op momenten dat het op school of thuis niet helemaal wilde lukken’

‘Petra komt erg rustig over met een goed luisterend oor. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen zich snel op hun gemak bij haar voelen’

‘Petra had een prettig diepgaand contact met mijn zoon’

‘Petra kan steunen en gezond kritisch analyseren en evalueren met instandhouding van wederzijds respect en begrip’

Carl Jung