WERKWIJZE

Ouders worden na de aanmelding uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt uitgebreid gesproken over de ontwikkeling van het kind en de hulpvraag verhelderd.
Op basis van deze hulpvraag wordt bepaald wat de volgende stap zal zijn. Als de vraag onderwijs gerelateerd is wordt er wanneer belangrijk voor de beeldvorming een schoolobservatie gedaan. Ook is het mogelijk dat er meer zicht moet komen op de oorzaken van bepaalde problemen, dan kan er worden besloten gericht onderzoek te doen.
Wanneer de beginsituatie en hulpvraag helder is, wordt er vaak direct ingezet op de behandeling van de gerezen problemen.
Een kind komt dan een aantal keer in mijn praktijk. Op basis van alles wat een kind laat zien wordt er dan een start gemaakt met de behandeling. Dan volgt er een oudergesprek waarin het beeld, de adviezen en wanneer mogelijk het vervolg besproken wordt.

Wanneer een school ondersteuning vraagt, wordt er een intakegesprek gepland. Op basis van dit gesprek, waarin de vraag wordt verhelderd, ontvangt de school een offerte. Als deze offerte goedgekeurd wordt door de school, kan de ingekochte zorg verder worden vormgeven.