HOOGBEGAAFDHEID

In mijn praktijk ondersteun ik kinderen, ouders en scholen op het gebied van hoogbegaafdheid. Een goede samenwerking met ouders en school is gebleken van essentieel belang te zijn om de kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen.

De vraag is altijd: wat heeft dit kind nodig om tot een gebalanceerde ontwikkeling te komen en zijn of haar talenten optimaal te laten groeien.  Dat is vaak een combinatie van de juiste input op cognitief niveau en ondersteuning op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, executieve functies en prikkelverwerking.

Ouders en leerkrachten krijgen  waar nodig begeleiding bij de omgang met het gedrag van het kind en advies op het gebied van de cognitieve ontwikkeling.

Veel voorkomende problemen zijn:

 • faalangst
 • perfectionisme
 • onderpresteren/overpresteren
 • gedragsproblemen
 • boosheid/frustratie
 • vermoeidheid
 • slapeloosheid
 • depressie
 • angsten
 • schoolproblemen
 • leerproblemen
 • sociale interactieproblematiek
 • asynchrone ontwikkeling

Albert Einstein